De bedste rammer for tryghed og fleksibilitet

Vi er en uafhængig og professionel partner, der gennem lang erfaring har specialiseret os i at varetage alle aspekter i administration af ejendomme. Derfor har vi både jurister, økonomer, administratorer og regnskabskyndige ansat til at varetage de forskellige områder - så vi altid bistår med den rette rådgivning og assistance.


Vi stræber efter at være førende på kvalitet og service

For os er service en selvfølge, og en god daglig drift forudsætter et tæt samarbejde mellem kunden og administrationen. Vi lægger derfor vægt på et godt og individuelt samarbejde med alle, vi administrerer for - og vi har en behagelig omgangstone indbyrdes og med vores kunder. Effektiv kommunikation og et højt serviceniveau er grundlæggende for gode resultater, og i vores verden er kunden altid i centrum.
Vores velfungerende dataprocesser sikrer til enhver tid hurtige, fyldestgørende og korrekte oplysninger både vedrørende regnskabsmæssige og administrative funktioner.


Vores kompetencer er vores og jeres vigtigste aktiv

Vi er fuldt uddannede og gennemgår løbende ekstern og intern undervisning inden for de områder, som vi hver især beskæftiger os med. Det er vigtigt at vide, at vi som administratorer altid er i stand til at levere den optimale assistance.


SWE er medlem af Ejendom Danmark

Ejendom Danmark opdaterer hurtigt og løbende medlemmerne om udviklingen inden for brancherelevant lovgivning og praksis. Derudover udbyder de et omfattende kursusprogram og en privat ejendomsadministratoruddannelse.

Som medlem af Ejendom Danmark er vi forpligtet til at
følge ejendomsforeningens Etiske normer for ejendomsadministration.
Vi er også forpligtet til at sørge for, at vore medarbejdere bliver løbende videreuddannet.

Formålet er at bidrage til udviklingen af en fagligt stærk og professionel ejendomsbranche. Alle administratormedlemmer hos Ejendom Danmark er på baggrund af fastlagte etiske normer forpligtet til at sikre videreuddannelsen af egne medarbejdere og skal årligt underskrive en ledelseserklæring. Læs mere om Ejendom Danmark her


Læs mere om: