Hvordan holder I et godt bestyrelsesmøde? 15-11-2021 - 11:37

Få det meste ud af jeres møder ved at følge få og enkle tommelfingerregler. ... Læs mere

Søg om støtte til toilet/bad 20-04-2021 - 12:00

Har I lejligheder i ejendommen uden toilet eller bad? Nu er det muligt at søge om støtte til etablering ... Læs mere

Den offentlige ejendomsvurdering nedlægges 16-04-2021 - 11:25

Der kommer ikke nye offentlige vurderinger af andelsboligforeninger, som mange foreninger har ventet på siden 2012 ... Læs mere

Ny praksis ved sammenlægning af lejligheder kan give din forening udfordringer 09-04-2021 - 10:04

Ændring af praksis for arealberegningen, har medført talrige drøftelser i foreningerne og branchen om konsekvenserne for værdien af ejendommen og fordeling af omkostninger. ... Læs mere

Ny normalvedtægt for ejerforeninger 19-03-2021 - 12:28

Hvad betyder det for jer? ... Læs mere

Fastfrysning eller ej? 15-01-2021 - 10:11

Reglerne om fastfrysning af ejendomsvurderinger i forbindelse med fastsættelse af andelsværdier fremgår af Andelsboligforeningslovens § 5, hvor det nye er tilføjet under stk. 3. Bestemmelsen er interessant for Jer som indhenter og anvender valuarvurderinger til beregning af andelsværdier jf. Andelsboligforeningslovens § 5, stk. 2, litra b, og stk. 3. ... Læs mere

Ny hjemmeside 17-11-2020 - 10:33

Swe.dk har fået en let grafisk opdatering. ... Læs mere

Vedligeholdelsesplaner – kom på forkant med fremtiden 17-08-2015 - 15:17

Hvornår bør revnerne i facaden udbedres? Hvor lang tid kan vinduerne holde uden at blive vedligeholdt? Og hvor mange penge skal I regne med at hensætte til udskiftningen af taget om nogle år? ... Læs mere

Højesteretsdom - Tilskudsdeklaration 21-05-2014 - 13:14

21. maj - Højesteret har afsagt dom i sagen om fastholdelse af tilskudsdeklarationer. ... Læs mere

Ændring af betalingsdatoen for indbetaling af husleje 13-12-2012 - 16:58

Nye regler fra 1. januar 2013 ... Læs mere

Advarsel om brug af reneswaps grundet ønske om større gennemsigtighed 31-08-2012 - 13:04

31. august 2012 - Boligminister Carsten Hansen fra socialdemokratiet advarer i dagens udgave af Børsen om brugen af renteswaps. ... Læs mere

Ny dom om renteswap og tidspunkt for beregning af maksimalpris for andele 09-01-2012 - 10:57

9. januar 2012 - Ved dom af 14. december 2011 har Vestre Landsret i en konkret sag fastslået, at værdien af en renteswap skal indregnes på tidspunktet for salg. ... Læs mere

Få del i tilskudskronerne 03-01-2012 - 09:08

3. januar 2012 - Det lysner forude, hvis du og din andelsforening påtænker at gennemføre renoveringsprojekter i den kommende tid. Fra den 1.1.2013 bliver det ligeledes muligt for andelsboligforeninger at søge om tilskud. ... Læs mere

Midler til byfornyelse 07-12-2011 - 17:08

7. december 2011 - Skal jeres ejendom have et løft? Bor I i en andelsbolig-/ejerforening eller privat udlejningsejendom, har I mulighed for at få tilskud til at forbedre jeres ejendom. ... Læs mere

Skattefri godtgørelser 23-11-2011 - 07:00

23. november 2011 - Skattefri godtgørelser til bestyrelsesmedlemmer: Ulønnede bestyrelsesmedlemmer kan få udbetalt skattefri godtgørelser for udgifter til telefoni, kontorhold, kørsel m.m. ... Læs mere

Aflastning af gamle kloakker 07-07-2011 - 11:54

7. juli 2011 - Weekendens skybrud har igen vist mangler ved kommunens gamle kloaksystem. Ved at tænke innovativt, når ejendommenes kloaksystem skal renoveres, kan det give ejendommene en uventet økonomisk gevinst, samtidig med at ejendommen bliver "grønnere" ... Læs mere

Mangel på ejendomsadministratorer 07-07-2011 - 10:50

7. juli 2011 - Sven Westergaard, formand for Administratorsektionen i Ejendomsforening Danmark frygter, at der i fremtiden bliver mangel på ejendomsadministratorer. ... Læs mere

God ejendomsadministration handler om et tæt forhold mellem administrator og forening 18-03-2011 - 07:42

SWE overtog administrationen for en forening, som ikke var dækket godt nok ind ved den daværende administrator. ... Læs mere