Vi administrerer en række boligudlejningsejendomme

- herunder et betydeligt antal boliglejemål, der ejes af de andelsboligforeninger, som vi er administrator for. Vi har fuld indsigt i lejelovens og boligreguleringslovens komplicerede regler om lejeregulering m.v.

Et samarbejde med os giver fleksible løsninger

Er I selskabet med investeringer i udlejningsejendomme eller har I familieejede ejendomme, tilbyder vi en individuel løsning med mulighed for tilpasning ud fra jeres individuelle behov. I får mulighed for at få gavn af vores totalkoncept ved administration og drift af ejendommene, såsom udlejning/ventelisteadm., juridisk-, lån- og byggerådgivning. Vi har fordelagtige priser og samarbejdsvilkår. Og vi er en uafhængig ejendomssamarbejdspartner, der benytter et professionel it-systemet, som er et af markeds førende på området.