Når du sælger din andelsbolig

I forbindelse med salg af din andelsbolig, kan der opstå en lang række spørgsmål. Vi har på denne side
samlet de hyppigste spørgsmål vedrørende salg af andelsboliger.

Formularer vedr. andelsoverdragelse


Hvor lang tid tager en overdragelse?


Normalt tager det 2-3 måneder at overdrage en andelslejlighed, fra du indsender de nødvendige oplysninger til administrator og til du modtager købesummen på din bankkonto. Men du kan selv gøre meget for, at der ikke spildes tid.

Hvad skal jeg selv gøre?


I nogle tilfælde kan du selv indstille køber til din lejlighed. I andre tilfælde, har personer fra vores forskellige ventelister første prioritet. Se reglerne i vedtægterne eller spørg eventuelt bestyrelsen.

Hvis der ikke er nogen på ventelisterne, som er interesseret i at købe din lejlighed, skal du selv finde en køber til din andelslejlighed, og du skal selv aftale prisen med køberen. I prisen kan du medregne forbedringer, som du har fået udført - dog kun til en nedskrevet værdi. Du kan dog ikke aftale en samlet pris, der er højere end den pris bestyrelsen kan godkende. Der er ikke noget i vejen for, at du sælger til en lavere pris end den maksimale.

Hvad med forbedringer og løst inventar?


Du skal selv få udarbejdet en vurderingsrapport. De forskellige foreninger har typisk en fast vurderingsmand tilknyttet. Vær opmærksom på at der kan være ventetid, så ring og aftal tid med vurderingsmanden så snart som muligt.

Normalt indsender vurderingsmanden sin vurderingsrapport direkte til administrator, men spørg ham for en sikkerheds skyld. Jo før administrator har de nødvendige oplysninger, jo før kan administrator starte udarbejdelsen af de nødvendige dokumenter. Vurderingsmanden sender regningen for sit arbejde til administrator, men beløbet bliver modregnet, når du får udbetalt købesummen for lejligheden.

Hvad skal jeg indsende til administrator?


Sammen med oplysninger om dit eget navn, adresse og CPR-nummer, skal du indsende følgende til administrator:

- Navn og adresse på køber
- Eventuel vurderingrapport
- Eventuel el-synsrapport
- Eventuel VVS-synsrapport
- Oplysning om den aftalte salgspris
- Oplysning om dato for overdragelsen
- Dit originale andelsbevis
- Din nye adresse

Hvornår modtager jeg dokumenterne fra administrator?


Senest 3 uger efter du har indsendt de oplysninger som er nævnt ovenfor, modtager alle parter (køber, sælger og bestyrelse) en mail fra overdragelsesafdelingen. Mailen indeholder et link til dokumenterne som skal underskrives med NemID.

Når alle dokumenter er underskrevet, modtager samtlige parter, herunder evt. oplyst bankrådgiver, en mail med den underskrevne overdragelsesaftale.

Det er vigtigt, at du får underskrevet aftalen så hurtigt som muligt. Køber skal nå at instruere sin bank om overførsel af købesummen for lejligheden. Husk også, at køber ifølge loven om forbrugerbeskyttelse har en fortrydelsesfrist på 6 dage efter aftalen er skrevet under.

Betalingsbetingelserne fremgår af overdragelsesaftalen pkt. 7.

Når aftalerne er underskrevet?


Når overdragelsesaftalen er underskrevet, skal køber indbetale købesummen på foreningens konto, senest 8 dage før overdragelsesdagen.

Et par dage før overdragelsen undersøger administrator, om køber har indbetalt beløbet. Hvis køber ikke har indbetalt, sender administrator en rykker til køber, samt en orientering til dig som sælger. Køber bør ikke overtage lejligheden før der er indbetalt. Det er derfor vigtigt, at køber får sit eksemplar af den underskrevne overdragelsesaftale hurtigst muligt, ellers kan køber ikke nå at instruere sin bank om at der skal betales.

Overtagelsesdagen?


Du skal selv arrangere med køber, at du udleverer nøgler på overtagelsesdagen. Du skal også selv arrangere med køber, at der bliver aflæst el, gas, varme m.v. Husk det er dig der hæfter overfor forsyningsselskaberne indtil der er aflæst.

Mangelindsigelser?


Når køber er flyttet ind i lejligheden, har køber et antal dage, typisk 5, 8 eller 14 dage, til at gøre indsigelser. - Se det antal dage der gælder for din forening i din overdragelsesaftale. Det vil sige, at såfremt køber registrerer ting ved lejligheden, som ikke er i orden, og som ikke er beskrevet i vurderingsrapporten, kan køber gøre indsigelser. Administrator holder et beløb tilbage, indtil du som sælger har aftalt med køber, hvem der skal betale for udbedringen af de mangler, som køber har påpeget.

Hvis I ikke kan blive enige, anbefaler vi, at vurderingsmanden som udarbejdede den oprindelig vurderingsrapport, bliver kontaktet.

Hvis jeg har givet pant i lejligheden?


Hvis der er pant eller udlæg i din lejlighed, har administrator pligt til at betale disse beløb ud af købesummen. Administrator skal derfor først spørge dine kreditorer, hvor meget der skyldes. Først når der er hel klarhed med dine kreditorer, kan administrator udbetale restbeløbet til dig. Hvis administrator skal aflyse pant og udlæg i din lejlighed, skal du betale et gebyr til administrator.

For at sikre, at eventuelle pantebreve i din lejlighed bliver aflyst, tilbageholder administrator kr. 50.000 pr. pantebrev, indtil de er aflyst.

Hvornår modtager jeg salgssummen?


Da administrator skal afvente, at købers frist til indsigelser udløber, og da administrator skal indgå aftaler med de der har pant og udlæg i din lejlighed, går der normalt op til ca. 3-4 uger fra overtagelsesdagen, til du modtager pengene på din bankkonto.