Persondata

Generelt

Hos SWE tager vi håndtering og beskyttelse af personlige oplysninger alvorligt. I forbindelse med ejendomsadministration ligger vi inde med både almindelige, men også særlige følsomme oplysninger, som vores kunder skal være trygge ved, at vi behandler på en fortrolig og sikker måde.

I henhold til lovgivningen – national- og EU-regulering – må vi kun behandle oplysninger, der er relevante i forbindelse med ejendomsadministration og ligeledes kun efter instruktion fra vores kunder.

Som ejendomsadministrator skal vi derfor indhente relevante og tilstrækkelige oplysninger, der har et sagligt formål, og som samtidig er nødvendige i vores virke overfor vores kunder og deres medlemmer/beboere.

Indsamling og behandling af oplysninger sker altid efter instruks, administrationsaftale, databehandleraftale, lovhjemmel, vedtægter, retspraksis, offentlige forskrifter eller samtykke fra den registrerede m.v. Vi er samtidig forpligtet til at sørge for, at oplysningerne er korrekte og sørge for at slette eller korrigere urigtige oplysninger. I visse tilfælde kan oplysningerne dog kun korrigeres efter en domstolsprøvelse. Dette gør sig især gældende, hvis der er tale om klagesager.

Vi kan også indhente oplysninger fra tredjemand (forsyningsselskaber, offentlige institutioner m.v.) eller sender oplysninger til en tredjepart (Forsyningsselskaber, revisorer, offentlige myndigheder) eller på baggrund af et retsligt krav. Visse selskaber er databehandlere overfor vores kunder på lige fod med SWE. Andre er underdatabehandlere, som ligeledes skal efterleve vores retningslinjer for at kunne behandle vores kunders data. Alle vores underdatabehandlere ligger indenfor EU- og EØS eller har forpligtet sig til at følge samme regler.

I nogle tilfælde beder vi om et samtykke til at indhente og behandle oplysninger. Et sådanne samtykke kan altid tilbagekaldes og vi ophører derefter straks med at behandle de pågældende data. Såfremt et samtykke tilbagekaldes, kan det dog betyde, at den registrerede mister nogle rettigheder overfor foreningen eller udlejer. Hele tiden afvejer vi dog beskyttelse af oplysninger af den registrerede overfor andre legitime interesser.

Hos SWE er det nogle udvalgte medarbejdere, der håndtere særlige følsomme oplysninger, og vi har indført en medarbejderprocedure, således at vi behandler data på en ansvarlig og sikker måde – både menneskeligt og teknisk.

Når et kundeforhold ophører, skal vi sørge for at slette oplysninger, der ikke er relevante eller sagligt begrundet. Vi opbevarer kun oplysninger i den nødvendige periode, som dog kan variere alt efter hvilken slags oplysning, der er tale om. Ligeledes kan vi opbevarer oplysninger i en længere periode efter kundeforholdets ophør, hvis der er tale om en retlig eller nødvendig forpligtelse, tvist eller særregulering.

Du kan læse mere her om vores Privatlivspolitik for lejere, Privatlivspolitik for ejere og Privatlivspolitik for andelshavere.
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. - Læs mere