< tilbage 20-06-2011 - 12:52

Dom om overpris

1. juli 2011 - Der er faldet dom om overpris, da der i regnskabet var hensat mere i såkaldt "buffer" end hvad den offentlige ejendomsvurdering faldt med.

Dommen afklarer i hvert fald et af de mange tvivlsspørgsmål, som knytter sig til overprisansvar i forbindelse med andelsboligoverdragelser. Dommen fastslår, at der alene kan ifaldes et overprisansvar i henhold til andelsboligloven, hvor en given salgspris overstiger den lovmæssige andelskrone, og således ikke den af en generalforsamling vedtagne andelskrone. Sidstnævnte er 'alene' en overtrædelse af foreningens vedtægter, men altså ikke andelsboligloven.

- Denne problemstilling har længe været et tvivlsspørgsmål i relation til fald i fx den offentlige vurdering, og hvornår en sælger risikerede overprisansvar. Tvivlen opstod, hvor en sælger havde solgt sin andel efter offentliggørelsen af den offentlige ejendomsvurdering, men før en generalforsamling, hvor andelsværdien viser sig at falde. Ejendomsforeningen Danmark har længe haft den holdning, at overprisansvar kun kan ifaldes, hvis en given pris er i strid med lovens maksimalpris og ikke 'kun' vedtægterne/A/B's retningslinjer. Dette synspunkt er nu blevet bekræftet med denne dom', siger juridisk konsulent og advokat Timmy Lund Witte fra Ejendomsforeningen Danmark.

 

< Tilbage