< tilbage 16-04-2021 - 11:25

Den offentlige ejendomsvurdering nedlægges

Der kommer ikke nye offentlige vurderinger af andelsboligforeninger, som mange foreninger har ventet på siden 2012

Den 23. februar 2021 vedtog Folketinget en ændring af Ejendomsvurderingsloven, hvilket medfører at der ikke bliver udarbejdet nye offentlige ejendomsvurderinger af andelsboligforeninger.

 

Foreninger, der i dag benytter den offentlige ejendomsvurdering, kan fortsat anvende den offentlige ejendomsvurdering i andelsværdiberegningen iht. Andelsboligforeningsloven. Alternativ skifte til at anvende anskaffelsesprisen eller indhente en valuarvurdering.

 

Regeringen har nedsat et udvalg, der skal se på konsekvenserne af de afskaffede offentlige vurderinger og muligvis nye løsningsforslag. Rapporten forventes at foreligge oktober 2021.

< Tilbage