< tilbage 17-08-2015 - 15:17

Vedligeholdelsesplaner – kom på forkant med fremtiden

Hvornår bør revnerne i facaden udbedres? Hvor lang tid kan vinduerne holde uden at blive vedligeholdt? Og hvor mange penge skal I regne med at hensætte til udskiftningen af taget om nogle år?

Som ejer eller andelshaver uden byggeteknisk ekspertise kan det være svært at skabe sig et overblik over ejendommens stand og vurdere, hvornår og hvilke arbejder, det er nødvendigt at få lavet. Jeres ejendom er foreningens vigtigste aktiv - vi anbefaler derfor alle vores foreninger at få udarbejdet en vedligeholdelsesplan, der skal hjælpe jer med at skabe overblik over fremtidige arbejder og økonomiske udgifter.

 

Hvad viser en vedligeholdelsesplan?

 

En vedligeholdelsesplan udarbejdes af en teknisk rådgiver og er baseret på en grundig gennemgang af ejendommen og dennes stand. Den tekniske rådgiver udarbejder i det fleste tilfælde en tilstandsrapport, der indeholder detaljerede beskrivelser af de enkelte bygningsdeles nuværende stand. Herefter udarbejdes selve vedligeholdelsesplanen, som er en 10-årig prognose med byggetekniske beskrivelser samt økonomiske budgetoverslag på de fremtidige arbejder.

 

Vigtigheden af vedligeholdelsesplanen

 

Med en vedligeholdelsesplan får I mulighed for en rationel planlægning af fremtidige arbejder og udgifter. Planen gør det muligt at overskue muligheden for at slå arbejder sammen og dermed reducere udgifterne – hvis I f.eks. allerede har stillads oppe til udskiftning af tag, bør I måske få udbedret facaderevner samtidig?

 

I får mulighed for at budgettere og foretage hensættelser mere præcist, og undgår dermed ubehagelige overraskelser og pludselige økonomiske udgifter og boligafgiftsstigninger. En vedligeholdelsesplan reducerer desuden risikoen for følgeskader og dermed større udgiftsposter, da I kan tage hånd om opgaverne før de udvikler sig og bliver mere omfangsrige.

 

Ved aktivt at bruge jeres vedligeholdelsesplan undgår I desuden at vedligeholde ting, der på længere sigt bedre kan betale sig at udskifte eller forbedre. Hvis levetiden på jeres vinduer eksempelvis er kort, kan det måske bedre betale sig helt at udskifte dem, end at malerbehandle dem.

 

Kontakt os for et uforpligtende tilbud

 

Vi tilbyder uden omkostninger at indhente et eller flere tilbud på udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner, som skal hjælpe jer med at skabe overblik over fremtidige renoverings- og vedligeholdelsesarbejder. Vi tilbyder uden omkostninger at udarbejde 10-årigt driftsbudget indeholdende vedligeholdelsesomkostninger fra udarbejdede vedligeholdelsesplan.

 

Kontakt os, hvis I ønsker at få udarbejdet eller opdateret en vedligeholdelsesplan, så vi sammen kan sikre, at jeres ejendom forsvarligt vedligeholdes.

< Tilbage