< tilbage 31-08-2012 - 13:04

Advarsel om brug af reneswaps grundet ønske om større gennemsigtighed

31. august 2012 - Boligminister Carsten Hansen fra socialdemokratiet advarer i dagens udgave af Børsen om brugen af renteswaps.

Boligministeriet har udarbejdet en analyse af brugen af renteswaps og rentetrapper i andelsboligsektoren og er kommet til den konklusion, at et stort antal andelsboligforeninger har anvendt renteswap uden problemer. Men boligministeriets undersøgelse viser også, at nogle foreninger er kommet i store økonomiske problemer på grund af renteswaps og rentetrapper.

 

Grundet dette udtaler boligministeren, at han ønsker at sikre gennemsigtigheden på området ved at indføre nogle lovgivningsmæssige initiativer. Disse initiativer er blandt andet følgende:

 

- en "trafiklysordning", som skal forstås som en hurtig økonomisk oversigt til at skabe overblik for køberen. Hvis foreningen har renteswaps eller rentetrapper, så vil det røde lys være tændt.

 

- krav om fremlæggelse af nøgletal og nøgleoplysninger om foreningens lån og økonomi i forbindelse med indgåelse af en handel, således disse oplysninger ikke skal graves frem fra gamle referater m.v.

 

- udarbejdelse af en guide til bestyrelserne som hjælp til at skabe overblik over de mange finansieringsmuligheder, der i dag findes, herunder oplysning om finansieringens respektive risici.

 

Boligministeren udtaler til sidst i sin artikel, at idet renteswaps og rentetrapper er så komplicerede produkter, som kræver stor viden om finansielle risici, er det hans holdning, at disse bør udfases fra andelsboligsektoren.

 

Hvis I har spørgsmål til jeres forenings økonomi og eventuelt har brug for et "økonomitjek", så er I meget velkomne til at kontakte afdelingen for låne- og bygherrerådgivning, cand.polit. Christian Thomas Christiansen på ctc@swe.dkeller advokat Mette Krog på mk@swe.dk.

< Tilbage