< tilbage 03-01-2012 - 09:08

Få del i tilskudskronerne

3. januar 2012 - Det lysner forude, hvis du og din andelsforening påtænker at gennemføre renoveringsprojekter i den kommende tid. Fra den 1.1.2013 bliver det ligeledes muligt for andelsboligforeninger at søge om tilskud.

Som mange af jer allerede ved, så vedtog Folketinget i juni 2011 en forsøgsordning, kaldet BoligJobordningen, som har til formål at give den enkelte person et ligningsmæssigt fradrag, såfremt man får udført arbejde i og på sin helårsbeboelse. Fradraget kan maksimalt udgøre kr. 15.000 pr. person og fradraget dækker kun den del af arbejdet, som er lønudgift.

Det har vakt stor interesse og vi har besvaret mange opkald og e-mails fra mange af jer andelshavere, som havde hørt om ordningen og derfor gerne så muligheden for et lille tilskud i forbindelse med kommende renoveringsarbejder.

Vi har desværre måtte skuffe jer, idet udformningen af BoligJobordningen gør, at andelsboligforeninger ikke har kunnet benytte ordningen, da langt de fleste andelsboligforeninger (med rette) har vedtægtsbestemmelser, hvor det er foreningen og ikke de enkelte andelshavere, som skal vedligeholde foreningens klimaskærm, vinduer, udvendige døre m.v.

ABF har kritiseret BoligJobordningen for dens åbenlyse begrænsninger i forhold til andelsboligforeninger og det viser sig at have båret frugt.

Klima-, energi og bygningsminister Martin Lidegaard har udtalt, at der med den nye energirenoveringspulje, som erstatter BoligJobordningen pr. 1. januar 2013, bliver muligt, at private andelsboligforeninger kan søge tilskud til energirenovering.

I et brev til ABF skriver Energistyrelsen på vegne af Martin Lidegaard:
"Ordningen vil også omfatte andelshavere, og da der er tale om en tilskudsordning, vil der som udgangspunkt ikke være problemer i at udbetale tilskud til en andelsboligforening, der søger på vegne af andelshaverne".

Det vækker stor glæde hos ABF og os, som administrerer jer, da det betyder, at andelsboligforeningerne også vil få del i tilskudskronerne, og at de foreninger, som har det stramt rent økonomisk, nu også får mulighed for at komme i gang med at lave forbedringer af bygningen, som vil reducere energiforbruget.

Gennem den kommende energirenoveringsordning vil det blandt andet være muligt at søge tilskud til udskiftning af vinduer, omlægning til mere miljørigtige varme- og energikilder samt isolering af tag og ydermure.

Ændringen træder først i kraft pr. 1. januar 2013. Dog kan tilskuddet omfatte arbejde udført i 2012, såfremt betalingstidspunktet tidligst er fra 1. januar 2013. De af jer, som påtænker at udføre renoverings- og energioptimeringsprojekter i løbet af året, kan derfor med fordel rette henvendelse til os, da vi kan hjælpe jer med at undersøge mulighederne for, at netop jeres forening får del i tilskudskronerne.

Henvendelse kan rettes til advokat Mette Krog på mk@swe.dk eller på telefon 33 76 47 34.

< Tilbage