< tilbage 07-12-2011 - 17:08

Midler til byfornyelse

7. december 2011 - Skal jeres ejendom have et løft? Bor I i en andelsbolig-/ejerforening eller privat udlejningsejendom, har I mulighed for at få tilskud til at forbedre jeres ejendom.

Byfornyelsesmidlerne kan bl.a. anvendes til at forbedre ejendommen, klimaskærmen - det vil sige tag, facader, vinduer, udvendige døre m.m. - og energitiltag, der er anbefalet i ejendommens energimærkning. Disse
tiltag vil forbedre indeklimaet væsentligt og øge komforten i boligen.

Københavns Kommune er også interesseret i at give tilskud til spændende projekter med bæredygtige tiltag som f.eks. bæredygtige materialer, solceller, efterisolering af facader og tag, energioptimering af vinduer, vandbesparende tiltag og opsamling eller håndtering af regnvand lokalt, f.eks. med grønne tage eller gavle.

I andels - og ejerforeninger kan der med stor succesrate ansøges om byfornyelsesmidler til ejendomme som mangler tidssvarende opvarmning, som mangler toilet, og som er opført før 1950 og er væsentlig nedslidt. Ligeledes ydes der støtte til istandsættelse af bygningens klimaskærm. Tilskuddet er et kontant tilskud på 1/4 af de samlede tilskudsberettigede ombygningsudgifter. Til fredede eller bevaringsværdige bygninger udgør tilskuddet 1/3 af de samlede tilskudsberettigede ombygningsudgifter.

I private udlejningsejendomme gives også tilskud til lejlighedssammenlægninger og udvidelser af boligen op i loftsrummet/taget for at skabe bedre familieboliger.

I andels- og ejerboliger skal beslutningen om byfornyelse vedtages på en generalforsamling efter foreningens gældende vedtægter.

Der er ansøgningsfrist 1. marts hvert år, og ansøgningsskema og vejledning findes på Københavns Kommunes hjemmeside: www.kk.dk/byfornyelse. Kommunen stiller krav om, at der skal være tilknyttet en professionel rådgiver til projektet.

Ansøgninger om tilskud vil blive behandlet ud fra en prioriteringsliste, der kan ses på hjemmesiden. Der kan I også læse mere om de betingelser, der skal være opfyldt for, at jeres ejendom kan få
tilskud.

Vi hjælper jer gerne i gang med processen - kontakt afdelingen for låne- og bygherrerådgivning hos Sven Westergaards Ejendomsadministration, advokat Mette Krog på mk@swe.dk eller 33 76 47 34.

< Tilbage