< tilbage 23-11-2011 - 07:00

Skattefri godtgørelser

23. november 2011 - Skattefri godtgørelser til bestyrelsesmedlemmer: Ulønnede bestyrelsesmedlemmer kan få udbetalt skattefri godtgørelser for udgifter til telefoni, kontorhold, kørsel m.m.

Hvert enkelt medlem af bestyrelsen i en andels- eller ejerforening har mulighed for at få udbetalt i alt kr. 3.200 årligt i skattefri godtgørelser, fordelt på 2.000 kr. godtgørelse for udgifter til telefoni / internet og 1.200 kr. for administrative udgifter som for eksempel kontoartikler, porto m.m. Godtgørelserne kan normalt udbetales uden at der kræves dokumentation for, at de svarer til de faktiske udgifter.

Der gælder nogle enkle, men vigtige betingelser: Den samlede godtgørelse må maksimalt udgøre 3.200 kr. Får man udbetalt mere, bliver man beskattet ikke bare af det overskydende beløb, men af det fulde beløb. Desuden kan bestyrelsesmedlemmer, der modtager løn fra foreningen, uanset om det er for bestyrelsesarbejde eller for eksempel som vicevært, ikke samtidig få udbetalt disse skattefri godtgørelser. Der må ikke ske dobbelt dækning af udgifter. Får man for eksempel udbetalt godtgørelse for administrative udgifter, kan man ikke samtidig få portoudgifter refunderet.

Desuden kan der udbetales skattefri kørepenge og diæter ved udenbys møder.

Udbetalingerne bør være godkendt af generalforsamlingen, typisk ved at de indgår som en post i årets budget. Tal evt. med jeres administrator om dette i forbindelse med næste års budget.

< Tilbage