< tilbage 07-07-2011 - 11:54

Aflastning af gamle kloakker

7. juli 2011 - Weekendens skybrud har igen vist mangler ved kommunens gamle kloaksystem. Ved at tænke innovativt, når ejendommenes kloaksystem skal renoveres, kan det give ejendommene en uventet økonomisk gevinst, samtidig med at ejendommen bliver "grønnere"

Ved at etablere faskiner i undergrunden aflastes kloaksystemet, således at regnvandet opfanges i faskinerne og langsomt ledes væk.

Cand. Polit Christian Thomas Christiansen fra SWE udtaler:" Hvis ejendommen skal have lavet ny tilslutning til kommunens kloaksystem, bør ejendommens ejer overveje muligheden for at etablere faskiner. Udover et grønnere tiltag, er der ligeledes det økonomisk incitament."

Københavns Kommune giver nemlig på nuværende tidspunkt kr. 22.785 i tilbagebetaling af tilslutningsbidraget pr. boligenhed.

Christian Thomas Christiansen konstatere:" At det kan være et stort beløb i tilskud, hvis en ejendom eller forening er af en vis størrelse. I mange tilfælde vil et faskineprojekt være selvfinansieret pga. tilskuddets størrelse.

Såfremt ovenstående kunne have interesse, ring til Christian Thomas Christiansen på tlf. nr. 33 13 78 00 for en uforpligtende dialog om foreningens muligheder.

< Tilbage