< tilbage 18-03-2011 - 07:42

God ejendomsadministration handler om et tæt forhold mellem administrator og forening

SWE overtog administrationen for en forening, som ikke var dækket godt nok ind ved den daværende administrator.

Det gælder om at kende hinanden

Den gamle administrator havde ikke et tæt nok samarbejde med foreningen - der var for mange juridiske og økonomiske spørgsmål og forhold, som bestyrelsen selv måtte undersøge samtidig var det svært for dem at få kontakt med den daværende administrator.

Advokat Kim Hansen, SWE fortæller: "Det er uhyre vigtigt for en bestyrelse at kunne læne sig op ad den fungerende ejendomsadministrator - og vide at de faste kontaktpersoner virkelig kender dem og den pågældende forening. Det tætte samarbejde gør en verden til forskel. Ikke mindst ved alle de juridiske forhold - der er utrolig mange lovregler og særregler, der regulerer ejer- og især andelsboligforeninger i dag. Træder bestyrelsen ved siden af, kan det koste foreningen mange penge. Det gavner foreningerne at vi kender deres udfordringer og kan træde til i tide med viden om den gældende lovgivning f.eks. ved formaliteter ved varslinger, byggesager der går i hårdknude m.m. Og naturligvis også levere alle detaljerne omkring vedtægtsændringer som sikrer foreningen, domme hvoraf praksis ændres for foreninger, høje ejendomsvurderinger/valuarvurderinger, som kan give overprissager m.m. Faste kontaktpersoner giver klart det rette kendskab til foreningerne og deres behov."

SWE har stor erfaring med netop administration af ejer- og andelsboligforeninger - og går bl.a. også ind og forhandler med foreningens andre leverandører, således at foreningen får en fornuftig pris på ydelserne.

< Tilbage