SWE søger jurastuderende

Er du stud.jur. eller stud.merc.jur. med ønske om at udvikle dine juridiske kompetencer og omsætte teori til praksis? Vi søger en stud.jur. eller stud.merc.jur. til Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S med tilknyttet advokatvirksomhed til tiltrædelse snarest muligt.

Virksomheden
Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S administrerer en stor portefølje af andelsboligforeninger, udlejningsejendomme og ejerforeninger.

Stillingen
Du vil indgå i et team med flere studerende og have opgaver hovedsageligt indenfor ejendomsret herunder især foreningsret, tinglysnings- og panteret, lejeret og almindelig obligationsret. Herudover vil der også forekomme opgaver indenfor entrepriseretten.
I visse perioder forventes det, at vores studerende kan deltage som repræsentant til byggemøder og som referent på generalforsamlinger efter forudgående aftale. Møder kan foregå i aftentimerne. Oplæring finder sted, således du er rustet til at kunne løse faste administrative opgaver, inkasso- og fogedretssager, samt løbende juridiske opgaver og problemstillinger på egen hånd. Du skal ligeledes løse forskellige ad hoc-opgaver.

Det forventes, at du kan arbejde 15-20 timer ugentligt, som planlægges under hensyntagen til eksamener og undervisningstimer.

Faglige kvalifikationer
Vi forestiller os, at du er midt i studiet og har gode juridiske kvalifikationer. Du kan bruge Office-pakken og er almindelig kyndig inden for IT. Gode juridiske skrivefærdigheder og formuleringsevner er en forudsætning.

Personlige kvalifikationer
Du skal kunne arbejde og tænke selvstændigt. Du arbejder struktureret med mange bolde i luften og ser problemstillinger som en udfordring. Vi forventer ligeledes at du tager ansvar for og arbejder energisk med dine opgaver.

Ansøgning, CV og karakterudskrift stiles til Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S, St. Kongensgade 24 B, 1264 København K., att.: Rikke Bødker Nielsen eller på e-mail:

Samtaler forventes afholdt løbende.