Låneomlægning

- Vi bestræber os altid på at optimere vores andelsboligforeningers finansiering.

I afdelingen for låne- og bygherrerådgivning sidder der specialister, som holder skarpt øje med tendenserne i lånemarkedet således, at vi hele tiden er klædt på til at yde den bedst mulige finansielle rådgivning til de foreninger vi har i administration.

Vi tilbyder dybdegående og grundig rådgivning med en bred vifte af finansielle produkter, samt gennemgang af, hvordan de sammensættes, så foreningerne kan få skræddersyet finansieringen, så den passer til foreningens specifikke behov.

Der kan være mange årsager til, at det vil være fordelagtigt at omlægge en forenings finansiering. Det kan f.eks. være for at sænke den årlige ydelse på foreningens lån, afdrage hurtigere på foreningens gæld eller holde en stabil andelskrone. Vi rådgiver på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte forening, hvorefter vi sammenholder mulighederne for omlægning med foreningens ønsker og behov.

Vi bestræber os på at være proaktive og overvåger derfor det finansielle marked således, at vi hele tiden har fokus på de foreninger, vi har i administration og eventuelle fordelagtige omlægningsmuligheder, indfrielse af swapaftaler, rentetilpasningslån m.m.


En generel låneomlægning består af følgende:
Indledende møde med bestyrelsen

 • Indhentning af konsekvensberegninger, herunder afdækning af alternative omlægningsmuligheder
 • Møde med bestyrelsen for gennemgang af omlægningsmuligheder og omlægningsberegninger
 • Kontrol af bestyrelsens bemyndigelse, herunder evt. afholdelse af generalforsamling med henblik på opnåelse af bemyndigelse
 • Udbud af finansiering til 3 kreditforeninger, så foreningen altid opnår de bedste priser og vilkår.
 • Kontakt til kreditforeningen i forbindelse med indhentning af lånetilbud
 • Fremsendelse af nødvendig dokumentation til det valgte realkreditinstitut
 • Gennemgang af lånetilbuddet
 • Kontrol og fremsendelse af lånedokumenter i forbindelse med gennemførelse af omlægningen
 • Udarbejdelse af opsigelse af eksisterende lån
 • Indgåelse af fastkursaftale
 • Kontrol af udbetalingskvittering
 • Telefonmøde med revisor, hvor ændringerne oplyses og dokumenter fremsendes.


Vores honorar for en låneomlægning udgør som udgangspunkt 2 promille af det nye låns hovedstol, dog minimum 10.000 kr.

Kontakt afdelingen for låne- og bygherrerådgivning for en uforpligtende samtale, direkte på tel.nr. 33764734.