Bygherrerådgivning – juridisk og økonomisk

En professionel samarbejdspartner gennem hele jeres byggesag

Uanset om der er tale om et større vedligeholdelsesprojekt, etablering af taglejligheder eller altaner, så er vores afdeling for låne- og bygherrerådgivning altid klar til at yde rådgivning på et højt, fagligt niveau. Med vores store erfaring, engagement og professionelle tilgang, bistår vi foreningen igennem hele processen lige fra idéen opstår til projektet er færdigt og kan tages i brug.

Som bygherrerådgiver varetager vi foreningens interesser og rådgiver jer i samarbejdet mellem entreprenører og andre rådgivere. Vi styrer projektet både juridisk og økonomisk sikkert gennem alle faser og garanterer, at foreningens økonomiske og juridiske rammer overholdes. Vi tror på, at det bedste forløb og resultat opnås ved et tæt samarbejde og dialog mellem foreningen som bygherre og os som bygherrerådgiver.

Vi lægger stor vægt på at sikre og optimere foreningens fremtidige drift og vedligeholdelse. Vi arbejder professionelt, kvalitetsbevidst og helhedsorienteret, hvilket sikrer foreningen en god byggesag.

Vores rådgivning indeholder blandt andet:

  • Økonomisk rådgivning i forbindelse med finansieringen af foreningens byggeprojekt, herunder udarbejdelse af budgetter og beregninger således, at bestyrelsen og generalforsamlingen let og overskueligt kan vurdere omfanget af byggeprojektet og i nogle tilfælde den nødvendige stigning i boligafgiften/fællesudgiften.
  • Udarbejdelse af materiale til generalforsamling, herunder deltagelse på generalforsamlingen, som dirigent og referent, så der opnås en konkret og præcis bemyndigelse til at indgå kontrakter med rådgivere, entreprenører og pengeinstitutter.
  • Kontraktforhandling med teknisk rådgiver og entreprenør(er) således, at foreningen altid stilles bedst muligt.
  • Udarbejdelse af entreprisekontrakt med henblik på at skabe et klart og præcist juridisk grundlag, samt at sikre foreningen gennem hele projektet.
  • Sikrer entreprenørens garantistillelse.
  • Tegning af de nødvendige forsikringer
  • Deltagelse på byggemøder under udførelsesfasen.
  • Juridisk og økonomisk bistand under udførelsesfasen samt i forbindelse med 1- og 5-års gennemgangen af projektet, herunder rådgivning i forbindelse med nedskrivning af entreprenørens garanti.
  • Etablering af byggekredit under byggesagen og optagelse af realkreditfinansiering til endelig finansiering.
  • Evt. varsling af lejere og erhvervslejere om forbedringsforhøjelser m.m. i forbindelse med gennemførelse af forbedringsarbejder på ejendommen


Kontakt afdelingen for låne- og bygherrerådgivning for en uforpligtende samtale, direkte på tel.nr. 33764734.