Omlægning - finansiel rådgivning


Hvorvidt det vil være en god idé at omlægge jeres lån er en individuel vurdering fra forening til forening. Er det primære mål at sænke den månedlige ydelse, eller at afdrage hurtigere på foreningens gæld? Dette er blot et af de spørgsmål, I som forening skal overveje, hvis I tænker på at omlægge jeres lån.


Vi tilbyder vores foreninger finansiel rådgivning i forbindelse med låneomlægning. Rådgivningsydelserne dækker:

 • Indledende telefonmøde med bestyrelsen

 • Indhentning af konsekvensberegninger herunder afdækning af alternative omlægningsmuligheder

 • Møde med bestyrelsen for gennemgang af omlægningsmuligheder og konsekvensberegninger

 • Kontrol af bestyrelsens bemyndigelse ved gennemgang af foreningens vedtægter

 • Eventuel afholdelse af generalforsamling for bemyndigelse til låneomlægning, herunder udarbejdelse af indkaldelse, juridisk forslag, referat m.v.

 • Kontakt til realkreditinstitutterne i forbindelse med indhentning af lånetilbud

 • Fremsendelse af nødvendig dokumentation til det valgte realkreditinstitut

 • Gennemgang af lånetilbuddet

 • Kontrol og fremsendelse af lånedokumenter i forbindelse med gennemførelse af omlægningen

 • Opsigelse af eksisterende lån

 • Udarbejdelse af fuldmagt til fastkursaftale og indgåelse af fastkursaftale på bestyrelsens vegne

 • Kontrol af udbetalingskvittering

Honoraret for ovennævnte ydelser udgør 3 ‰ af det nye låns hovedstol ekskl. moms, dog minimum kr. 10.000 ekskl. moms.

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. - Læs mere