Rådfør med os inden byggearbejdet igangsættes

Her tager vi vare på al byggesagsadministration i forbindelse med de mange byggesager på de ejendomme, som vi administrerer.

Her får i gavn af vores ekspertise

Vi sikrer, at den optimale viden og ekspertise er til stede og at der fuldt ud fokuseres på byggesagen og dens specifikke forhold. Om nødvendigt trækker vi på ejerkredsens særlige ekspertise på området.

Jo før vi kommer ind i billedet, jo bedre


Det er vigtigt, at jeres kommende byggeprojekt er vedtaget på et juridisk og økonomisk korrekt grundlag fra starten. Det sikrer vi, fordi vi kender juraen, vi kender økonomien og vi kender til håndteringen af de forskellige faggrupper indenfor byggeriet

Foreningernes bestyrelser er glade for byggerådgivning


Vi kan være med til at overskueliggøre en til tider vanskelig og lang proces fra beslutningen om projektet vedtages til det færdige byggeri er afleveret. Bestyrelserne i de foreninger vi assisterer har især været glade for den tryghed det giver, at kunne overlade ansvaret for de juridiske og økonomiske forhold til os, som har ekspertisen. Som foreningens administrator kender vi jer allerede, og det letter sagsgangene i forhold til en ekstern advokat/bygherrerådgiver.

Bestyrelsen bliver fritaget for det juridiske ansvar


Der er allerede mange opgaver og ansvar forbundet med et medlemskab af en bestyrelse. Ved at indgå aftale med os om byggeadministrationen af jeres projekt, bliver bestyrelsen fritaget for det juridiske og økonomiske ansvar, som ellers naturligt følger i kølvandet. Derudover assisterer vi med finansieringsopgaver, herunder omlægning af foreningens lån uafhængigt af bygge- og renoveringsopgaver.

Vi forhandler med byggeriets parter og udarbejder kontrakter


Vi vil gerne være med til at gøre byggeriet og renoveringen til en god oplevelse for jer, og det sikrer vi ved at overskueliggøre processen for jer. Vi indestår blandt andet for at beslutningsgrundlaget og de formelle bemyndigelser er tilstede - vi forhandler med byggeriets parter og udarbejder kontrakter. Vi sikrer at den nødvendige finansiering er tilstede samt at garanti- og forsikringsforholdene er varetaget. Vi udfører også budgetkontrol og udarbejder byggeregnskab plus varsler jeres lejere blandt meget andet.

Kontakt os ganske uforpligtende med spørgsmål vedr. byggerådgivning


Bygherrerådgivning er ikke indeholdt i det almindelige administrationshonorar. Ring eller e-mail til chefen for afdelingen, advokat Mette Krog, hvis I har et projekt i tankerne - det er ganske uforpligtende. Mette kan kontaktes på: 33 76 47 34 eller på

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. - Læs mere