< tilbage 17-06-2011 - 17:36

Ny kendelse om på krav i andelsboligforeninger

1. juli 2011 - Advokat Arne Gottlieb, SWE, har ført sagen for en andelsboligforening, hvor der er afsagt kendelse om påkravsfrist - vedtægternes 3 dages frist kontra lejelovens 14 dages frist.

En ny afgørelse af 4. juni 2011 fra Østre Landsret har med dommerstemmerne 2-1 slået fast, at lejelovens regler om påkravsfrist gælder i andelsboligforeninger.

Det betyder, at lejelovens ændrede påkravsfrist angående betalingsmisligholdelse på 14 dage også gælder i andelsboligforhold, selvom de konkrete vedtægter i en andelsboligforening måtte angive påkravsfristen i tilfælde af betalingsmisligholdelse til at være på fx. tre eller syv dage.

Advokat Arne Gottlieb som har ført sagen for andelsboligforeningen forsøger nu at få 3. instansbevilling, således at Højesteret kan afgøre problemstillingen.

 

< Tilbage